• Slider 509
  • Slider 510
  • Slider 511
  • Slider 498
  • Slider 485
  • Slider 507
  • Slider 497
  • Slider 495
  • Slider 493
  • Slider 483

Przegląd Teatrzyków Dziecięcych "Tropem Jasia i Małgosi"

42. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych "Tropem Jasia i Małgosi"

 

Termin: 23.05.2019 r.

Miejsce: sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy, Centrum Kulturalne w Przemyślu

 

Celem imprezy jest konfrontacja artystycznych dokonań teatrzyków dziecięcych z powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego oraz doskonalenie warsztatu teatralnego instruktorów i zespołów biorących udział w przeglądzie, a także inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru i środków wyrazu artystycznego. W przeglądzie mogą wziąć udział dziecięce zespoły teatralne (lalkowe, żywego planu), których członkami są dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Teatrzyk "Pacynka" z Krasnego nagrodzony przez Jury Dziecięce (zdj. Karolina Kowalska)

40. Przegląd Teatrzyków Dziecięcych "Tropem Jasia i Małgosi", Bircza 2017 r.

Copyright © 2019 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone