• Slider 377
  • Slider 373
  • Slider 369
  • Slider 375
  • Slider 368
  • Slider 378
  • Slider 108

Teatralny Zdrój

W dniach 3 - 20 sierpnia w Horyńcu Zdroju (na scenie Gminnego Ośrodka Kultury – dawnego Teatru Ponińskich, oraz Amfiteatru Parku Zdrojowego i w Café Sanacja), odbędzie się pierwsza edycja festiwalu TEATRALNY ZDRÓJ.

Forma wakacyjnych spotkań teatralno-literackich festiwalu nawiązuje do wielokulturowej historii Horyńca Zdroju i jego niezwykłego dziedzictwa teatralnego i literackiego. Teatralny Zdrój ma na celu wzbogacenie i rozwinięcie tej tradycji, wpisując się w kalendarz stałych imprez kulturalnych regionu, obok Biesiad Teatralnych, organizowanych od przeszło 40 lat.

W programie pierwszej edycji festiwalu znajdą się pokazy spektakli w wykonaniu artystów starszego i młodszego pokolenia (Ewy Dałkowskiej, Jana Jakuba Należytego, Jana Peszka, Katarzyny Herman, Jacka Braciaka, Michała Sitarskiego), spotkania z twórcami teatru i literatury (Mateuszem Bednarkiewiczem, Michałem Komarem, Angeliką Kuźniak, Jarosławem Mikołajewskim, Michałem Zabłockim, Stanisławem Aleksandrem Nowakiem, Grzegorzem Kasdepke), projekcje nagradzanych ekranizacji teatralnych młodej dramaturgii, koncerty (Grzegorza Turnaua, Oliwii Czubochy – nagradzanej młodej artystki z Lubaczowa).

Ważnym elementem festiwalu będą warsztaty i spotkania z książką dla najmłodszych oraz warsztaty teatralne dla młodzieży z Horyńca-Zdroju oraz dla laureatów Biesiad Teatralnych, prowadzone w tym roku przez Katarzynę Herman, aktorkę, oraz Mateusza Bednarkiewicza, reżysera i profesora Akademii Teatralnej.

Festiwal otworzy uroczysty wernisaż wystawy Józefa Wilkonia „Pan Tadeusz i Don Kichot”, jedno z największych osiągnięć artysty, która w drodze do Horyńca odwiedziła m.in. Warszawę, Wilno, Gdynię, Seul.  Festiwal jest organizowany przez Fundację Czułego Barbarzyńcę i Gminę Horyniec Zdrój we współpracy z: Centrum Kultury w Przemyślu, WFDiF, Instytutem Teatralnym w Warszawie, Ogniskiem Teatralnym „U Machulskich” oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Horynieckiej i Fundacją im. Zygmunta i Jana Karłowskich. Festiwal otrzymał patronat i dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.


www.teatralnyzdroj.pl
facebook.com/teatralnyzdroj

Kontakt:
Informacje dla mediów i o programie: tel. +48 501 373 838, teatralny.zdroj@czuly.pl
Wejściówki, warsztaty, wycieczki: tel. +48 601 664 659, teatralny.zdroj@czuly.pl

e-mail: teatralny.zdroj@czuly.pl

 

 

Copyright © 2018 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone