• Slider 268
 • Slider 265
 • Slider 266
 • Slider 260
 • Slider 258
 • Slider 264
 • Slider 262
 • Slider 263
 • Slider 254
 • Slider 267
 • Slider 253
 • Slider 256
 • Slider 108

"Spotkania Biesiadne" - Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy

"Spotkania Biesiadne" - 11. Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy

 

Termin: 23.07.2017 r.

Miejsce: Plac obok TCK w Tryńczy

Organizatorzy: Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy, Centrum Kulturalne w Przemyślu

 

Impreza plenerowa w Tryńczy, której celem jest popularyzowanie wspólnego śpiewania piosenek biesiadnych oraz często już zapominanego gawędziarstwa.

W biesiadzie biorą udział zespoły śpiewacze i gawędziarze  z powiatów jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, przemyskiego oraz zaproszone zespoły z sąsiadujących powiatów. Spotkaniom towarzyszą turnieje biesiadne, stoiska z regionalnym jadłem i rękodziełem artystycznym.

 

Zespół Piosenki Biesiadnej "Jagiellanie" z Jagiełły (zdj. Katarzyna Medelczyk)

"Spotkania Biesiadne" - IX Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy, Tryńcza 2015 r.

Copyright © 2015 Centrum Kulturalne w Przemyślu | Wszelkie prawa zastrzeżone